Marmara’nın depremsellik karakterini mikro depremler çözecek

Ganos fay hattı üzerinde Şarköy'ün birçok noktasına 20-50 yılları arasında sismolojik gözlem istasyonları kuruldu. Bu gözlem istasyonları ile 2 yıl boyunca eksi büyüklüğünde mikro depremler bile kaydedildi. Şimdi bilim adamları bu verileri bir yıl boyunca inceleyecek ve Marmara Bölgesi'nin sismik karakterini öğrenmeye çalışacak.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Sismoloji Bölüm Başkanı. Dr. Eşref Yalçınkaya, "Fayla kırılan parçanın yapısı, kırılan parçanın yapısı bizim için çok önemli olduğu için, taşıdığı yük, depremin etkilerini nasıl gözlemleyeceğimizi doğrudan etkiliyor. Küçük depremleri gözlemleyerek yapısal bir analiz ortaya koyuyor "100 yılı aşkın süredir sessiz kalan Ganos Fayı, sismolojik gözlem istasyonları tarafından incelenmiştir. Kaydedilen eksi büyüklükteki mikro depremlerle fayın deprem oluşturucu karakterini ve kırılma özelliklerini anlamak, gelecekteki deprem tehlikesini ortaya çıkarmak ve Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun biri sayılan bölümünün yorumlanması çok önemlidir. Marmara Denizi'ndeki dünyadaki en riskli sismik boşluklar. Ganos Fayı, Marmara Denizi'ndeki fay hattının karadaki kısmıdır. 108 yıl önce 7,4 büyüklüğünde depremlere neden olan bu fay halen aktif değil. Tekirdağ Şarköy Murefte ilçesinde 1912 yılında meydana gelen depremlerin üretiminde fayı incelemek için Türkiye ve Almanya işbirliğinde, Boğaziçi Üniversitesi'nde ise GFZ Alman Enstitüsü ve TÜBİTAK'tan bilim adamları tarafından yapılan bir çalışma. Ganos fay hattı üzerinde Şarköy'ün birçok noktasına 20-50 yılları arasında sismolojik gözlem istasyonları kuruldu. Bu gözlem istasyonları ile 2 yıl boyunca eksi büyüklüğünde mikro depremler bile kaydedildi. Şimdi bilim adamları bu verileri bir yıl boyunca inceleyecek ve Marmara Bölgesi'nin sismisite karakterini öğrenmeye çalışacak.

ENERJİ YAKLAŞIK 100 YILDA TOPLANMIŞTIR

Ganos Fayı, Marmara Bölgesi'ndeki karada Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun en batı kısmıdır. Bu fay, yaklaşık 100 yıldır enerji biriktirmeye devam ediyor. Dünyanın en riskli sismik boşluklarından biri olarak kabul edilen Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun, Ganos Fayı'nın deprem oluşturucu karakterini ve kırılma özelliklerini anlamak ve gelecekteki depremi ortaya çıkarmak açısından son derece önemli olduğu bildirildi. hata tehlikesi. Fay üzerine Güzelköy-Gaziköy-Hoşköy ve Sofuköy-Kavakköy arasındaki bölgelerde sıklıkla kurulan istasyon ağı sayesinde, fay üzerinde meydana gelen mikro depremler bile güneş paneli ve sismometre setleri ile kayıt altına alınmıştır.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Sismoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Eşref Yalçınkaya, kurulan istasyonlar ile ulusal istasyonlar tarafından tespit edilemeyen mikro seviyedeki yer hareketlerini tespit edeceklerini belirterek, "Mikro olaylar bize onlar hakkında önemli şeyler söyleyebilir. Etkinin nasıl meydana gelebileceği konusunda önemli avantajlar sunabilirler.Amacımız onları gözlemleyebilmektir. Bu bir mola olacaktır.Nasıl ortaya çıkabilir, doğru bir risk hesabı yapabilir miyiz, ne tür bir eylem yapmalıyız Yapılarımızı hazırlıyor muyuz? Bunu araştırmaya çalışıyoruz. ”Demirören Haber Ajansı'na (DHA) projeyi ve Marmara'nın deprem riskini anlatan Dr. Eşref Yalçınkaya," Marmara Bölgesi çok hareketli bir bölge ve üretmeye devam ediyor. depremler. Yaşadığımız son deprem, aynı zamanda Marmara Bölgesi'nde, ana kolun hemen güneyinde, Şarköy, Hoşköy açıklarında meydana gelen orta büyüklükte bir depremdir. Doğrudan ana fay üzerindedir. Ana fay bölgesinden emin olsak da bazı küçük kısımları boyutlarına göre farklı açılarda, farklı büyüklüklerde depremler üretmeye devam ediyor. Sonuçta, tüm depremlerin birbiriyle etkileşime girebileceğini hesaba katıyoruz. Ancak, doğrudan büyük bir deprem yaratabilecek bir etkiye sahip olduklarına dair yeterli bilimsel veriye henüz sahip değiliz. Ama hepsini ayrı ayrı incelemeliyiz çünkü hepsi ana bölgenin ürettiği hatalardır. Birbirleriyle olan etkileşimleri mutlaka yeni depremlere neden olacaktır. Bundan sonra da benzer depremler olacak. Ana fay zonunda kırılmayı bekleyen büyük bir deprem var. Ancak parçaları küçük depremler üretmeye devam edecek. Elbette etkileşimde, bazıları ana fay bölgesine pozitif yük getirirken, diğerleri yükü ana faydaki boşaltabilir. Bunlar, mekanizmalarına, mesafelerine ve kırdıkları fay segmentlerine bağlı olarak tamamen değişecektir. Hepsi düşünülebilir, hepsi hesaba katılabilir. Deprem tehlikelerini belirlerken küçük hataları göz ardı etmiyoruz. Onların ürettiği depremleri kesinlikle hesaba katmak istiyoruz. Doğrudan çok aktif bir yer değil, çok etkili bir fayda değil, ancak olumlu veya olumsuz bir etkisi olabilir. Sonuçta burası oldukça büyük bir kırık. Bunun üzerindeki küçük depremlerle başlayarak orta büyüklükteki depremlere kadar kırılmalar üretmeye devam ediyor. Ama hepsinin etkileri birbirini takip edip sönümlenebilir. İncelemeler devam etmelidir. Küçük depremler, ana fayın mekanizmasını tahmin etmek açısından bizim için son derece önemlidir. "

" VERİLERİMİZİN İNCELENMESİNDEYİZ "

" Projemiz Ganos Fayı üzerinde bir sismik aktivite izleme projesiydi. "Prof. Dr. Yalçınkaya sözlerine şöyle devam etti:

" Ganos Fayı üzerinde, Marmara Fayının karaya çıktığı bölgede çok yoğun bir sismik gözlem ağı kurduk. Bu gözlem ağı ile çok küçük depremleri, yani ulusal ağın kaydedemediği depremleri kaydetmeye çalıştık. Mikro deprem faaliyeti, o fay üzerindeki kırılma özelliğini tanıyıp anlayabilmek açısından bizim için son derece önemlidir. Maalesef bu depremleri normal ulusal ağlarımızla yakalayamıyoruz çünkü enerjileri çok küçük. Ancak bu şekilde kurduğumuz yerel ağlar ile gözlemleyebiliriz. Mikro olaylar bize bu hatanın ne kadar canlı olduğu ve ne kadar aktivite üretebileceği konusunda ipuçları sağlar. Ayrıca, arızanın kopma mekanizmasıyla ilgili bazı parametreleri türetmemize yardımcı olur. Elimizde olmasına rağmen Marmara Denizi'nin dibinde de aynısını yapabilmeyi diliyoruz. Bunları yerel ağlarla yani okyanus tabanı araçlarıyla gözlemleme imkanımız olsa da yeterli değil. Karadaki kısmı bizim için son derece önemlidir. Bu amaçla, buraya bir dizi sismik aktivite istasyonu yerleştirdik. Bu istasyonlar iki yıl boyunca veri toplayarak işlerini yaptı. Şimdi istasyonlarımızı sahadan topladık, verilerimizi analiz etme aşamasındayız. Bu bölgenin sismik aktiviteye önemli bir katkı yapmasını bekliyoruz. "SONUÇLARI ZAMANINDA GÖRMEK İSTİYORUZ" Prof. Dr. Yalçınkaya, "Öncelikle amacımız Ganos Fayı'nın karakterini belirlemek için kurduğumuz bir projeydi. Süresi doldu. Tabii ki Türkiye'de de pek çok benzer sismik faaliyetin izlenmesi gerekiyor. Cihazlar son depremde sahada olsaydı veri sayımız çok artardı. Çünkü meydana gelen depremler sadece sizin hissedebileceğiniz 20-30 olayda, öncesinde ve sonrasında daha birçok mikro olayda gözlemlenmiş olabilir. Böylesine yakın bir sistem onları kurtarabilir bile. Çünkü o zaman bu sisteme yakın olurduk. Maalesef onu özledik. Daha önce benzerlerini kaydetmiştik. Daha önce olmuş depremler var, Silivri'de depremler var, öncekiler var. Onları mümkün olduğunca kaydettik. Zamanla bunları incelemek ve sonuçlarını görmek istiyoruz. "

" NE KADAR DAHA KÜÇÜK DEPREMLERDE ÇOK KAYIT VAR "

" İnsanların hissedebileceği depremler genellikle 3 ve üzeri depremlerdir. Ancak depremlerden kastettiğimiz negatif büyüklükteki depremlerdir. Yani eksi 1-1,5 büyüklüğündeki depremler "dedi Prof. Dr. Yalçınkaya,"

Soracaksınız, negatif büyüklükte bir deprem olacak mı? referans koşula göre hesaplanan boyutlar. Bu referans değerin altındaki depremler negatife inebilir. Kaydettiklerimizin çoğu negatif büyüklükte depremler. Eksi 0,5-1 büyüklüğünde depremler. Diğer gözlem ağlarının bunu kaydetmesi imkansızdır. Mikro deprem aktivitesini gözlemlemek bizim için çok önemli. Çünkü fay ile kırılan parçanın yapısı ve nasıl bir yapıya sahip olduğu bizim için çok önemlidir. Taşıdığı yük, depremin etkilerini nasıl gözlemleyebileceğimizi doğrudan etkiliyor. Küçük depremleri gözlemleyerek aslında yapısal bir analiz sunmaya çalışıyoruz. Hem kırılmanın nasıl gerçekleşeceği hem de dalga yayılmasının nasıl gerçekleşeceği hakkında önemli bilgiler toplamaya çalışıyoruz. Bunu sadece büyük depremlerle yapmanın bir yolu yok. Çünkü büyük depremlerin sayısı çok az. Ancak küçük deprem ne kadar fazlaysa, o kadar çok kayıt topluyoruz. Kırılmanın mahiyetini ortaya çıkarmak için böylesine küçük depremlerin etkilerini tespit etmemiz çok faydalıdır. Birden fazla istasyonla, her depremin fay üzerinde kat ettiği yolu mekanizmasına ve kaynak özelliklerine bağlı olarak ortaya çıkarma fırsatına sahibiz. Marmara'daki bir kırılmanın ya da yarın Ganos üzerindeki bir kırılmanın etkilerini daha iyi tahmin etmek ve riski daha iyi belirlemek için bu detaylı bilgilerin bizlere önemli bilgiler vereceğini umuyoruz. "

Prof. Dr. Yalçınkaya sözlerini şöyle bitirdi:

" Bilmediğimiz birçok şey var. Kırılma mekanizması, bir depremin ürettiği etkilerin karada nasıl meydana geleceğini belirleyen çok önemli bilgiler taşır. Ayrıntılara girmeliyiz. Kırılma noktalarının ve gerilme noktalarının fay üzerinde nasıl yayıldığı ve ne kadar stres biriktirebileceği konusunda önemli bilgilere ihtiyacımız var. Mikro olaylar bize onlar hakkında önemli şeyler söyleyebilir. Etkinin nasıl meydana gelebileceği konusunda önemli avantajlar sunabilirler. Amacımız onları gözlemleyebilmektir. Bir mola olacak ama bu kırılmanın mekanizması ve etkileri nasıl oluşacak, doğru bir risk hesabı yapıyor muyuz ve yapılarımızı ne tür harekete hazırlamalıyız? Bunu araştırmaya çalışıyoruz. Tahminlerini ve araştırmalarını nasıl bulabileceğimizi araştırıyoruz. "

Bunlara da Göz Atın

Uzaktan eğitim ‘sanal gerçeklik’ boyutuna taşındı

Bursa Otomotiv Sanayii İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde geliştirilen akıllı telefon uygulaması, öğretmen …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

avrupa yakası escortçapa escorthalkalı escortşirinevler escortbeylikdüzü escortçapa escortizmit escortanadolu yakası escortalanya escortantalya escort bayanbursa escortbayan escorthalkalı escortpendik escortromabet güvenilir mibursa escortistanbul escortbetvino şikayetbeylikdüzü escortşişli escortsex hikayemilanobet yeni adresiataköy escortistanbul escortroketbet güncel girisroketbet girisroketbet güncel adresiroketbahis güncel giris